RAAHENTIENOON GOLF
PAIKALLISSÄÄNNÖT  2021

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt 2019. Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Official Interpretations teosten pohjalta.

A-5 Ulkorajaa osoittavat tolpat

Kun kentän ulkoraja on maalattu maahan valkoisella maalilla, valkoiset paalut on asetettu vain osoittamaan ulkorajan olemassaoloa, tällöin nämä paalut ovat kiinteitä haittoja.

E-1 Pudottamisalueet

Pelattaessa reikää 13, pallon ollessa estealueella, pelaaja voi pudottaa pallonsa DZ alueelle tai vapautua säännön 17.1 mukaan.

E-3 Siirtosääntö

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja ilman rangaistusta asettaa alkuperäisen tai muun pallon enintään 15cm päähän alkuperäisestä pallon paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua eikä viheriölle. Siirtosäännön voimassaolosta ilmoitetaan aina erikseen clubin ilmoitustaululla.

E-4 Ilmastusrei’istä vapautuminen

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä olevassa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä, pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla. Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

E-10 Vastaistutettujen puiden suojeleminen

Vastaistutetut puut, jotka on merkitty oranssein nauhoin ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä Säännön 16.1f nojalla.

F-1 Epänormaalin kenttäolosuhteen ja olennaisen rakenteen määritteleminen

Kunnostettava alue on ympäröity valkoisella viivalla.
Kunnostettavaa aluetta ovat väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella esiin tulleet kivet.
Teiden välittömässä läheisyydessä olevat kuonapäällysteiset alueet ovat kunnostettavaa aluetta.

F-2 Maahan painuneesta pallosta saatavan vapautumisen rajoittaminen

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

F-5 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Pelaajan pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti kiinteästä haitasta. Kiinteän haitan tulee sijaita pelilinjalla ja enintään kahden mailanmitan päässä viheriöistä ja enintään kahden mailanmitan päässä pallosta.

F-11 Muurahaispesät

Kentällä olevat muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

F-15 Viheriöllä olevat sienet

Sienet, jotka ovat kiinni viheriössä, ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1d nojalla.

F-16 Bunkkeri täynnä tilapäistä vettä

Tulviva bunkkeri, joka on merkitty sinisillä paalulla, on yleisellä pelialueella oleva kunnostettava alue eikä ole enää bunkkeri.

F-18 Liikuteltavien haittojen käsitteleminen kiinteinä haittoina

Kaikki kentällä olevat väylätaulut, mittamerkit ja valkoiset siirtymäopasteet ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.

Raahentienoon Golf ry
Kilpailu- ja Sääntötoimikunta
Toukokuu 2021

Tulostettava versio tästä

Scramblen säännöt tästä