RAAHENTIENOON GOLF
PAIKALLISSÄÄNNÖT JA KILPAILUJEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2018

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt 2016. Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of Golf teosten pohjalta.
Viittaukset sivunumeroihin ovat suomenkieliseen Golfin säännöt 2016 sääntökirjaan.

OSA A. PAIKALLISSÄÄNNÖT

1. Hiekkaesteissäolevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa (Sääntö 24-1).

2. Kaikki mittamerkit kentällä ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.

3. Kiinteiden haittojenvaikutuksesta vapaudutaan Säännön 24-2 mukaisesti (s. 22-23). Lisäksi mikäli kiinteä haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja pallo on enintään kahden mailanmitan päässä kiinteästä haitasta ja tämä haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja pudottaa lähimpään paikkaan (s. 23), joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä tai viheriöllä. Pallon ollessa viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla, voi pelaaja ottaa vapautuksen seuraavasti: Pallo täytyy nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka (a) ei ole lähempänä reikää, (b) vapauttaa haitasta ja (c) ei ole esteessä. Pallon saa puhdistaa, kun se nostetaan.

4. Suojeltavat puut, jotka on merkitty oranssinvärisin merkinnöin. Jos tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua mailan heilahdusrataa, täytyy pallo nostaa ilman rangaistuista ja pudottaa Säännön 24-2b (Kiinteä haitta) mukaisesti. Jos pallo on vesiesteessä, tulee pelaajan nostaa pallo ja pudottaa se Säännön 24-2b(i) mukaisesti, paitsi että lähin vapauttava paikka tulee olla vesiesteessä ja pallo tulee pudottaa vesiesteeseen tai pelaaja voi toimia Säännön 26 mukaisesti. Pallon saa puhdistaa kun se on nostettu tämän paikallissäännön perusteella.

5. Kentän oleelliset osia ovat, joista vapaudutaan Säännön 28 pallo pelaamattomassa paikassa mukaan (s. 25):

  • nauhat ja muut puiden ympärille kierretyt materiaalit (esim. jänis- ja myyräsuojat).
  • esteiden reunoja tukevat rakenteet, kuten muurit, seinät ja turvepinot ja rakenteet kuuluvat pelialueeseen.
  • haketetut alueet. Yksittäisen hakepalan voidaan katsoa olevan irrallinen luonnonhaitta (sääntö 23).

6. Kunnostettavaa aluetta joista vapaudutaanSäännön 25 mukaisesti ovat (s. 22-23):

  • sinivalkoisin paaluin merkityiltä alueita pelaaminen on kielletty, josta täytyy ottaa vapautus Säännön 25-1 mukaisesti.
  • valkoisella tai sinisellä maalilla ympäröidyt alueet.sinisellä paalulla merkityt alueet tai sinisillä paaluilla rajatut alueet.
  • sinisellä paalulla merkitty hiekkaeste, joka tällöin kuuluu pelialueeseen.
  • pelialueella olevat siirtonurmen saumat (ei itse siirtonurmen pala).
  • muurahaiskeko
  • kivi mitä ei voi poistaa missä tahansa pelialueen lyhyeksi leikatulla osalla.
  • sorapäällysteiset pintasalaojat ja syvät veden valumaurat hiekkaesteissä.

Huomautus 1: Mikäli kohtien a-e mukaisille kunnostettavalle alueen lähietäisyyteen on merkitty pudotusalue, voi pelaaja menetellä säännön 25 mukaan tai pudottaa pallonsa lähimmälle pudotusalueelle. Pudotusalue on kaksi mailanmittaa DZ –merkistä. (s. 152). Pudotettaessa pallo DZ alueelle, pallon on osuttava maahan DZ alueelle. Pallon ei kuitenkaan tarvitse jäädä DZ alueelle vaan peliä jatketaan siitä mihin pallo pysähtyy, vaikka se vyöryisi lähemmäs lippua.

7. Kentän merkinnät. Kentän ulkorajat on merkattu valkoisilla paaluilla tai valkoisella viivalla. Vesiesteet merkataan keltaisilla paaluilla tai maalilla ja sivuvesiesteet punaisilla paaluilla tai maalilla. Tämän lisäksi kaikki kentällä olevat lammet ja ojat ovat sivuvesiesteitä riippumatta siitä onko niitä merkattu paaluin.

8. Pallon liikuttaminen viheriöllä vahingossa. Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti: Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.

Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.

Huomautus. Jos todetaan, että pelaajana pallon liikkumisen viheriöllä on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.

Raahentienoon Golf ry
Kilpailu- ja Sääntötoimikunta

Toukokuu 2018

Tulostettava versio tästä

Scramblen säännöt tästä