RAAHENTIENOON GOLF
PAIKALLISSÄÄNNÖT JA KILPAILUJEN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2018

Kilpailuissa noudatettavat säännöt ovat Suomen Golfliiton julkaisemat Golfin säännöt 2016. Mahdolliset epäselvyydet säännöistä ratkaistaan kulloinkin voimassa olevan englanninkielisen R&A Rules Limited julkaisemien Rules of Golf ja Decisions on the Rules of Golf teosten pohjalta.
Viittaukset sivunumeroihin ovat suomenkieliseen Golfin säännöt 2016 sääntökirjaan.

OSA B. KILPAILUMÄÄRÄYKSET

1. Kilpailuun ilmoittautuminen ja lähtöajat: Kilpailuihin ilmoittautuminen päättyy 2 päivää ennen kilpailupäivää klo 21.
Jälki-ilmoittautumiset voidaan hyväksyä, jos kilpailun osallistujamäärä ei ole ylittynyt. Jälki-ilmoittautuneet lisätään lähtölistan alkuun tai lähtöluettelossa oleviin kahden hengen ryhmiin.

Pelaajat arvotaan 2-4 hengen ryhmiin ja ryhmien lähdöt ovat 8-11 minuutin välein.

Lähtöluettelo on nähtävissä Nexgolf -kilpailujärjestelmässä edellisenä päivänä klo 17.00.

Lähtöaikoja voi tiedustella klubilta puh. 044 971 1156.

2. Kilpailujen sarjajako ja palkinnot: Pelaaja voi kilpailla vain yhdessä sarjassa. Korkein käytettävä tarkka tasoitus kilpailuissa on 36,0 ja pelaaja on vastuussa siitä, että hänellä on oikea tasoitus. A-tason kilpailujen kilpailusarjat ovat: A-sarja HCP < 15,4 B-sarja HCP 15,4 – 36. Seniorit HCP ≤ 36. Kilpailun sponsori voi halutessaan muuttaa sarjajakoa. RTG:n reikämestaruuskilpailuissa sarja perustetaan jos kilpailijoita on vähintään kuusi. Miesten, naisten ja junioreitten lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään osallistujamäärästä riippumatta. Seniorien lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään jos kilpailijoita on vähintään kuusi. Tarvittaessa sarjoja voidaan yhdistää. Tasoituksellisissa kilpailuissa palkinnon vastaanottaminen edellyttää vahvistettua EGA –tasoitusta. Jos kilpailija ei saavu kilpailuun tai keskeyttää kilpailun ilman pätevää syytä, on seurauksena kilpailukielto seuraavaan kilpailuun. Palkinnot jaetaan osallistujamäärän mukaan. Yksi palkinto alle 8 pelaajaa, kaksi palkintoa 8-15 pelaajaa ja kolme palkintoa yli 16 pelaajaa.

3. Pelin välitön keskeyttäminen vaarallisen tilanteen takia (Säännön 6-8b huomautus)

Kun peli on keskeytetty välittömästi toimikunnan toimesta vaarallisen tilanteen vuoksi, ja jos pelaajat ovat ottelussa tai ryhmässä reikien välissä, täytyy heidän keskeyttää pelaaminen ja jatkaa vasta kun toimikunta antaa siihen luvan. Jos heillä on reiän pelaaminen kesken, niin heidän tulee välittömästi keskeyttää reiän pelaaminen ja jatkaa vasta kun toimikunta antaa siihen luvan. Jos pelaaja ei tottele tätä määräystä, hänet suljetaan pelistä, ellei ole jotain pätevää syytä kumota tätä rangaistusta kuten Säännössä 33-7 määritellään. Merkki pelin välittömälle keskeytykselle on yksi pitkä sireenin merkkiääni.

Yksi pitkä: Välitön pelin keskeytys

Kolme peräkkäistä sireenin ääntä: Pelin keskeytys (Sääntö 6-8b, s. 64)

Kaksi perättäistä noin sireenin ääntä: Peli jatkuu (Sääntö 6-8d, s. 65)

4. Kuljetus

Kilpailussa täyden kierroksen aikana pelaajien tulee kulkea jalkaisin, ellei kilpailutoimikunta anna lupaa käyttää golfautoa tai jotain muuta toimikunnan hyväksymää kuljetusta (ei koske Seniorien viikkokilpailuja).

5. Mittalaitteet

Kaikessa pelaamisessa, voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen

pelaamiseensa. (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne.), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3.

6. Pelinopeus (Säännön 6-7 huomautus 2)

Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailuun annetusta aikataulusta ja muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, voidaan heidät asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ei välttämättä ilmoiteta ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:

1. rikkomus: Lyöntipeli – Varoitus Reikäpeli – Varoitus

2. rikkomus: Lyöntipeli – Yksi rangaistuslyönti Reikäpeli – Reiän menetys

3. rikkomus: Lyöntipeli – Kaksi rangaistuslyöntiä Reikäpeli – Reiän menetys

4. rikkomus: Lyöntipeli – Kilpailusta sulkeminen Reikäpeli – Kilpailusta sulkeminen

Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.

Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa.

7. Tasatulosten ratkaiseminen lyöntipelissä

Tasoituksellisten lyöntipelikilpailujen tasatulokset ratkaistaan siten, että pienempi slope -tasoitus voittaa. Slope –tasoituksen olle-ssa tasan tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti (reiät 9, 6, 3, 1). Tasoituksettomien lyöntipelikilpailujen tasatulokset ratkaistaan matemaattisesti. RTG:n eri lyöntipelimestaruuskilpailujen voittajat ratkaistaan sudden death -menetelmällä 1. reiältä alkaen.

8. Kilpailun päättyminen

Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi, kun palkintojenjaon päättymisestä on kulunut 15 minuuttia tai ottelun tulos ja/tai kilpailun tulokset on laitettu ilmoitustaululle.

Raahentienoon Golf ry

Kilpailu- ja Sääntöoimikunta

Toukokuu 2018

Tulostettava versio tästä

Scramblen säännöt tästä