VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Raahe Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 9.9.2020 klo 19.00 alkaen Siikajoen Golfklubilla. Käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Kutsu ladattaviaa tästä.

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 9.9.2020

1.                  Kokouksen avaus.
2.                  Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
3.                  Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
4.                  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
5.                  Osanottajien sekä edustamiensa osakkeiden luettelointi, äänimäärien tarkastus sekä valtakirjojen tarkastus.
6.                  Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
7.                  Esitellään hallituksen vuosikertomus 2019.
Käsitellään yhtiön tilinpäätös 31.12.2019, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot, sekä tilintarkastuskertomus.
8.                  Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta.
9.                  Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen   mukainen tulos antaa aihetta.
10.                Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille.
11.                Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakus­tan­nusten korvausperusteista.
12.                Valitaan hallituksen seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
13.                Keskusteluasiat.
14.                Kokouksen päättäminen.

                      RAAHE GOLF OY
Hallitus

                     

Vieritä ylös