Sääntövinkki

Väylien 5 ja 6 ojien välissä oleva alue mukaan luettuna tie on kokonaan estealuetta 5 väylän ojan pituudelta. Tällöin paikallissääntö F-1 ei ole voimassa koska pallo on estealueella.

Väylien 10 ja 11 välissä oleva metsikkö ja oja ovat estealueita. Estealueet on jaettu kahteen osaan, jonka katkaisee silta ojan poikki ennen metsää.