Ohjeistus Aluetourin kilpailuun

HUOM! Siikajoenkylän ja Revonlahden välinen tie (8110) on korjauksen alla.


Ohjeistus tuloskorttien pitämiseen aluetourin kilpailussa 8.7.2020 :

 • Pelaajat ottavat tyhjät tuloskortit caddiemasterilta ilmoittautuessa
 • Tarroja ei kortteihin laiteta
 • Pelaajat kirjaavat kortteihin omat ja merkattavan tulokset tai kaikkien kolmen tulokset pelin aikana
 • Kun tullaan maaliin, verrataan tulokset luettelemalla
 • Kortteja ei allekirjoiteta.
 • Mennään scoring arealle, jossa vastaanottajan ja pelaajien välit vähintään 3 m
 • Luetellaan tulokset kirjaajalle, joka kirjaa ne golfbox järjestelmään
 • Kirjaaja ilmoittaa lopputuloksen, jonka pelaaja ja merkkaaja hyväksyvät.
 • Tämä on nk. verbaalinen allekirjoitus, joka on korona aikana hyväksytty

YLIMÄÄRÄISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SENIOREIDEN ALUETOUR 2. POHJOINEN, Raahentienoon Golf, 8.7.2020

Sarjat ja Pelimuoto / Categories and Format                       

Sarjat        Tasoitusraja     Pelimuoto                                   Tii       Ikärajat
N50           8,0-36,0             HCP Lyöntipeli 18 reikää          49       50-99
N65           8,0-36,0             HCP Pistebogey 18 reikää          49       65-99
M50          4,5-36,0              HCP Lyöntipeli 18 reikää          56       50-99
M60          6,0-36,0              HCP Lyöntipeli 18 reikää          56       60-99
M65          6,0-36,0              HCP Lyöntipeli 18 reikää          56       65-99
M70          6,0-36,0              HCP Lyöntipeli 18 reikää          51      70-99                                                                

Tasatulokset / Ties

Tasatulokset ratkaisee ensin pienin tasoitus, jonka jälkeen matemaattisesti viimeisten 36, 18, 9, 6, 3 ja 1 reiän tai sen jälkeen arvonnan mukaan.

Tuloskortit / Scorecards

Pelaajat ottavat ilmoittautumisen yhteydessä tuloskortit caddiemasterilta. Pelaajat kirjaavat omaan korttiin omat, merkattavan tulokset ja/tai kaikkien neljän tulokset pelin aikana.  Kun tullaan maaliin, verrataan tulokset luettelemalla.
Mennään sen jälkeen ”scoring arealle”, joka on klubilla. Luetellaan tulokset kirjaajalle, joka syöttää ne golfbox-järjestelmään.
Kirjaaja ilmoittaa vielä syötetyn lopputuloksen, jonka pelaaja ja merkitsijä hyväksyvät nostamalla käden ylös.


Palkintojen jako

Kilpailussa ei järjestetä erillistä palkintojen jakotilaisuutta ja tulokset julkaistaan sarjojen valmistuttua suomengolfseniorit.fi / golfbox-kilpailukalenteri -sivuilla. Erillistä palkintojenjakotilaisuutta ei ole ja palkinnot toimitetaan jälkikäteen pelaajille.
Palkittavien määrät:
N50               2 parasta
N60               3 parasta
M50              3 parasta
M60              3 parasta
M65              4 parasta
M70              4 parasta

Caddiemaster, ravintola ja range aukeavat klo 8:00

Kilpailutoimikunta / Committee

Tuomari / Referee                                                        Jari Ala-Aho                       040-5472635
Kilpailun johtaja / Tournament Director                  Heikki Aalto                       044-7031331 
                   Leo Aho                              044-4394332
Ensiapu – Toimisto / First Aid                                    caddiemaster                    044-9711156

KILPAILUN PAIKALLISSÄÄNNÖT

Kilpailussa noudatetaan:

 • R&A:n golfsääntöjä 2019- / R&A Rules of Golf 2019-
 • SGL kilpailujen kilpailumääräykset ja paikallissäännöt (HardCard) / SGL Hardcard
 • Ja seuraavia paikallissääntöjä / and following local rules

A-5 Ulkorajaa osoittavat tolpat

Kun kentän ulkoraja on maalattu maahan valkoisella maalilla, valkoiset paalut on asetettu vain osoittamaan ulkorajan olemassaoloa, tällöin nämä paalut ovat kiinteitä haittoja.

E-1 Pudottamisalueet
Pelattaessa reikää 13, pallon ollessa estealueella, pelaaja voi pudottaa pallonsa DZ alueelle tai vapautua säännön 17.1 mukaan.

E-3 Siirtosääntö

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja ilman rangaistusta asettaa alkuperäisen tai muun pallon enintään 15cm päähän alkuperäisestä pallon paikasta, ei kuitenkaan lähemmäksi lippua eikä viheriölle. Siirtosäännön voimassaolosta ilmoitetaan aina erikseen clubin ilmoitustaululla.

E-4 Ilmastusrei’istä vapautuminen

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä olevassa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä, pelaaja voi vapautua Säännön 16.1d nojalla.

E-10 Vastaistutettujen puiden suojeleminen

Vastaistutetut puut, jotka on merkitty oranssein nauhoin ovat kiellettyä pelialuetta. Jos pelaajan pallo on missä tahansa kentällä paitsi estealueella ja pallo koskettaa tällaista puuta tai tällainen puu haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiotun svingin vaatimaa tilaa, pelaajan täytyy vapautua tästä Säännön 16.1f nojalla.

F-1 Epänormaalin kenttäolosuhteen ja olennaisen rakenteen määritteleminen

Kunnostettavaa aluetta ovat väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella esiin tulleet kivet. Teiden välittömässä läheisyydessä olevat kuonapäällysteiset alueet ovat kunnostettavaa aluetta.

F-2 Maahan painuneesta pallosta saatavan vapautumisen rajoittaminen

Sääntöä 16.3 muokataan seuraavasti: Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.

F-5 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Pelaajan pallon ollessa yleisellä pelialueella pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b mukaisesti kiinteästä haitasta. Kiinteän haitan tulee sijaita pelilinjalla ja enintään kahden mailanmitan päässä viheriöistä ja enintään kahden mailanmitan päässä pallosta.

F-11 Muurahaispesät

Kentällä olevat muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

F-15 Viheriöllä olevat sienet

Sienet, jotka ovat kiinni viheriössä, ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1d nojalla.

F-16 Bunkkeri täynnä tilapäistä vettä

Tulviva bunkkeri, joka on merkitty sinivalkoisella paalulla, on yleisellä pelialueella oleva kunnostettava alue eikä ole enää bunkkeri.

F-18 Liikuteltavien haittojen käsitteleminen kiinteinä haittoina

Kaikki kentällä olevat opasteet, väylätaulut, roska-astiat ja penkit ovat kiinteitä haittoja, joista vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti. Vapautumista ei sallita Säännön 15.2 mukaisesti.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, ellei toisin ole mainittu, on yleinen rangaistus. / Penalty for breach of a local rule unless otherwise noted is general penalty.

Hardcard tulostettava versio tästä.

Kilpailumäräykset tulostettava versio tästä.