Kaikkein uusimmat golfsäännöt

Golfin sääntöjen muututtua vuoden 2019 alussa on nyt opeteltu pelaamista uusien sääntöjen mukaan. Pienemmälle huomiolle on jäänyt, että Raahentienoon Golf on onnistunut neuvottelemaan R&A:n ja USGA:n kanssa omat, vain RTG:n jäseniä koskevat säännöt. Tässä vielä lyhyesti tärkeimmät RTG:n pelaajia koskevat sääntömuutokset. HUOM! Nämä säännöt ovat voimassa vain vapun ajan, ja samalla hyvää vappua kaikille!

Sääntö 1.a.4
Pelaajan pallon lyödessä slaissin tai huukin, joka päätyy pitkään ruohoon, pallo tulee nostaa ja asettaa väylälle vastaavalle etäisyydelle lipusta ilman rangaistusta. Pelaajaa ei tule rangaista pitkästä ruohosta, joka on jäänyt kenttähenkilökunnalta leikkamatta.

Sääntö 2.f.3(b)
Puuhun osuva pallo tulee tuomita ei-puuhun-osuneeksi. Puuhun osuminen on puhtaasti huonoa onnea, eikä huonon onnen voida antaa vaikuttaa systemaattisesti pelin tuloksiin. Pelaajan tulee arvioida paikka, johon pallo olisi pysähtynyt mikäli se ei olisi osunut puuhun, ja pallo pelataan sieltä.

Sääntö 3.e.0(1)
Kadonneen pallon käsitettä ei ole olemassa. Koska etsittävän pallon tiedetään olevan golfkentän alueella tai sen välittömässä läheisyydessä, joku tulee sen lähitulevaisuudessa todennäköisesti löytämään ja laittamaan taskuunsa, minkä seurauksena tilanteessa on kyse varastetusta pallosta. Rikosoikeudellisten seuraamusten välttämiseksi pelaajan tulee välittömästi irtisanoutua kaikesta kyseiseen palloon liittyvästä toiminnasta, ja pelata uusi pallo ilman rangaistusta.

Sääntö 4.o.1(h)
Mikäli pelaajan pallo putatessa kulkee reiän ylitse putoamatta reikään, se tulee tuomita reikään menneeksi. Painovoimaa koskevat fysiikan lait menevät sekä golfin virallisten sääntöjen että paikallissääntöjen edelle.

Sääntö 5.q
Mikäli pelaajan pallo putatessa pysähtyy niin lähelle reikää, että sen voisi puhaltaa sisään, pallon saa puhaltamalla siirtää reikään. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa pallo on yli 20 sentin päästä reiästä, koska se tekisi tilanteen aivan naurettavaksi.

Sääntö 6.9
Tilanteessa, jossa pallo on ns. Out-of-Bounds, ei tule antaa pelaajalle rangaistusta. Pelaajaa ei tule syyllistää, mikäli kentän omistava osakeyhtiö on liian köyhä tai pihi hankkiakseen tarpeeksi laajoja maa-alueita täysipainoista pelaamista varten. Pelaajalle tulee tilanteessa osoittaa henkilökohtainen anteeksipyyntö, ei rangaistusta.

Sääntö 7.x.99(n)
Rangaistusalueella veteen uppoavasta pallosta ei seuraa pelaajalle rangaistusta, koska golfpallojen tulisi kellua. Pelaajaa ei tule rangaista välinevalmistajien kyvyttömyydestä.

Sääntö 8.8(w)
Välinevalmistajien mainosten mukaan pelaaja voi parantaa golftulostaan hankkimalla uusia välineitä. Koska jatkuva uusien välineiden hankkiminen on useimmille pelaajille taloudelliselta kannalta epäkäytännöllistä, vanhaa välineistöä käyttävän pelaajan tulee vähentää lopputuloksestaan puoli lyöntiä per pelattu reikä.